Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai làm việc với Liên đoàn In
Viết bởi admin   
Thứ hai, 16 Tháng 9 2013 15:03
THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG NGUYỄN THÁI LAI
THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI LIÊN ĐOÀN

     Ngày 14 tháng 9 năm 2013, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Thái Lai đã có chuyến thăm và làm việc với Liên đoàn Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐTTNN) miền Nam. Cùng đi với Thứ trưởng có đồng chí Tống Ngọc Thanh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm QH&ĐTTNN Quốc gia. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng và đ/c Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm đã nghe Lãnh đạo Liên đoàn báo cáo về đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên đoàn và đã có những chỉ đạo kịp thời liên quan tới đề án trên.

Từ trái qua phải: đ/c Tống Ngọc Thanh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Trung tâm QH&ĐTTNN Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Thái Lai
và đ/c Phạm Văn Giắng - Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai (phải) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai (giữa) trao đổi với đ/c Phạm Văn Giắng tại Hội nghị.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 9 2013 15:50